Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete

35/2000.(XI.30.) Mökt rendelete

a közterület használatáról és a közterület használati díjakról szóló, 6/1998.(II.26.)Mökt, 35/1998.( XII. 17.)Mökt, 12/1999.( IV.8.)Mökt, 20/1999.(V.20.) Mökt, 49/1999.(XII. 16.)Mökt,

15/2000.( IV. 27.)Mökt, 29/2000.( X.19.)Mökt

rendelettel módosított 40/1995. (X.26.) Mökt

rendelet módosítására

 

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület-használatáról és a közterület-használati díjakról szóló 6/1998.(II.26.)Mökt, 35/1998.( XII. 17.) Mökt., 12/1999. ( IV.8.) Mökt., 20/1999.  (V.20.) Mökt., 49/1999. (XII. 16.) Mökt., 15/2000. ( IV. 27.) Mökt., 29/2000. ( X.19.) Mökt. rendelettel módosított 40/1995. (X.26.) Mökt. rendelet ( továbbiakban: R) módosítására a következő rendeletet alkotja meg:

 

1.§

 

A R. 9. § (10) bekezdése szerinti 2. számú melléklete helyébe a rendelet 2. számú melléklete lép.

2. §

 

E rendelet 2001. január 01. napján lép hatályba.

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                    Dr.Buzás Péter                                                        Dr.Bánfi Margit

              polgármester                                                       jegyző                                                         

                                     

 

 

Záradék:

 

A rendeletet a képviselőtestület 2000. november 29-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2000. november 30-tól – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

Makó, 2000. november 30.                                                

 

 

 

Dr. Bánfi Margit

jegyző