Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete

30/2000.(XI.21.)MÖKT  rendelete

Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/1999.(V.20.) MÖKT, 38/1999.(XI.4.) MÖKT, 41/1999.(XII.1.) MÖKT,

7/2000. (III.30.) MÖKT, a 25/2000. (IX.14.) MÖKT, rendelettel módosított és kiegészített

15/1999. (IV.8.) MÖKT rendelet kiegészítéséről

 

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/1999.(V.20.) MÖKT, 38/1999.(XI.4.) MÖKT, 41/1999.(XII.1.) MÖKT, 7/2000. (III.30.) MÖKT, a 25/2000. (IX.14.) MÖKT, rendelettel módosított 15/1999. (IV.8.) MÖKT rendeletét (továbbiakban: R) a következők szerint egészíti ki:

 

1.      §

 

A R 46. § (4) bekezdése szerinti bizottságok személyi összetételéről szóló 6. számú melléklet állandó bizottságokról szóló fejezetében

 

a pénzügyi, településfejlesztési és közbeszerzési bizottság kültagok felsorolása Gazsi Gábor személyével egészül ki, a bizottság létszáma 8 főre módosul.

 

2.      §

 

E rendelet 2000. november 21. napján lép hatályba.

 

 

 

            Dr.Buzás Péter                                                                     Dr.Bánfi Margit

            polgáremester                                                                                  jegyző

 

 

 

Záradék:

 

A rendeletet a képviselőtestület 2000. november 21-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2000. november 21-től – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

Makó, 2000. november 21.                                                         

 

Dr.Bánfi Margit

jegyző