Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete

3/2000.(II.8.)MÖKT rendelete a

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestületének a

közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló 47/1996.(XII.19.)MÖKT

rendelete, illetve az azt módosító és kiegészítő 44/1997.(XII.17.)MÖKT

rendelete hatályon kívül helyezéséről

 

 

1.    §

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestületének a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló 47/1996.(XII.19.)MÖKT rendelete, illetve az azt módosító és kiegészítő 44/1997.(XII.17.)MÖKT rendelete hatályát veszti ezen rendelet hatályba lépésével.

 

 

Záró rendelkezések

 

2.    §

 

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

 

 

         Dr.Buzás Péter sk.                                     Dr.Bánfi Margit sk.

          polgármester                                                               jegyző

 

 

Z Á R A D É K:

 

A rendeletet a képviselőtestület 2000. február 8-i ülésén alkotta meg.

A rendelet 2000. február 8-án – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – kihirdetésre került.

 

M a k ó, 2000. február 8.

 

 

                                                                       Dr.Bánfi Margit sk.

                                                                              jegyző