Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

7/1999.(I.28.)MÖKT rendelete

az önkormányzati lakások és helyiségek

bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó

egyes szabályokról szóló a 3/1994.(I.27.)MÖKT

rendelettel, a 9/1994.(III.24.)MÖKT rendelettel,

22/1994.(VI.23.)MÖKT rendelettel, a 27/1994.(VIII.11.)MÖKT

rendelettel, a 33/1994.(IX.22.)MÖKT rendelettel,

a 7/1995.(III.30.)MÖKT rendelettel, a 33/1995.(VIII.9.)MÖKT

rendelettel, a 39/1995.(X.26.)MÖKT rendelettel,

7/1996.(II.22.)MÖKT rendelettel, a 20/1996.(V.30.)MÖKT

rendelettel, a 44/1996.(XI.28.)MÖKT rendelettel, valamint

a 25/1997.(IX.25.)MÖKT rendelettel a 30/1997. (XI.27.)MÖKT

rendelettel, a 27/1998.(XI.26.)MÖKT rendelettel,  és

kiegészített 39/1993.(XII.16.)MÖKT rendelet

módosítására és kiegészítésére

 

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 54-58. §-aiban kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltakra – a 3/1994.(I.27.)MÖKT rendelettel a 9/1994.(III.24.)MÖKT rendelettel, a 22/1994.(VI.23.)MÖKT rendelettel, a 27/1994.(VIII.11.)MÖKT rendelettel, a 33/1994.(IX.22.)MÖKT rendelettel, a 7/1995.(III.30.)MÖKT rendelettel, a 33/1995.(VIII.9.)MÖKT rendelettel, a 39/1995.(X.26.)MÖKT rendelettel, a 7/1996.(II.22.)MÖKT rendelettel, a 20/1996.(V.30.)MÖKT rendelettel, a 44/1996.(XI.28.)MÖKT rendelettel, valamint a 25/1997.(IX.25.)MÖKT rendelettel módosított és kiegészített 39/1993.(XII.16.)MÖKT rendelet (továbbiakban: R) módosítására és kiegészítésére a következő rendeletet alkotja:

 

 

1.§

 

 

A R 25. § hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

„A havi lakbér mértéke a lakás alapterülete és komfortfokozata alapján

 

 

 

a./ összkomfortos komforfokozatú lakás esetében                   96 Ft/m2

b./ komfortos komforfokozatú lakás esetében                          84 Ft/m2

c./ félkomfortos komforfokozatú lakás esetében                                  40 Ft/m2

d./ komfortnélküli lakás esetében                                                        25 Ft/m2

 

 

 

 

 

A vételi jogra jogosult részére – amennyiben vételi szándékát 1995. március 31. napjáig bejelentette – az 1994. július 1. napját követően megállapított és az 1994. június 30. napjáig befizetett lakbére különbözetét a vételárba be kell számítani. A lakbérkülönbözet teljes összegét az ingatlanforgalmi értékbecslő által megállapított forgalmi érték 50 %-ából le kell vonni.

 

2.§

 

 

A rendelet 1999. február 1. napján lép hatályba.

 

 

 

 

 

 

Dr.Buzás Péter s.k.                                       Dr.Bánfi Margit s.k.

               polgármester                                                                  jegyző

 

 

 

ZÁRADÉK:

 

A rendeletet a képviselő-testület az 1999. január 27-i ülésén fogadta el. A rendelet 1999. január 28-án – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – kihirdetésére került.

 

 

M a k ó, 1999. január 28.

 

 

 

 

                                                                                                          Bánfi Margit s.k.

                                                                                                                jegyző