Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete
50/1999. (XII.16.) MÖKT rendelete
az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló,
a 3/1994. (I.27.) MÖKT rendelettel, a 9/1994. (III. 24.) MÖKT rendelettel,
a 22/1994. (VI. 23.) MÖKT rendelettel, a 27/1994. (VIII. 11.) MÖKT rendelettel,
a 33/1994. (IX. 22.) MÖKT rendelettel, a 7/1995. (III. 30.) MÖKT rendelettel,
a 33/1995. (VIII. 09.) MÖKT rendelettel, a 39/1995. (X. 26.) MÖKT rendelettel,

a 7/1996. (II. 22.). MÖKT rendelettel, a 20/1996. (V.30.) MÖKT rendelettel,
a 44/1996. (XI. 28.) MÖKT rendelettel, a 25/1997. (IX. 25.) MÖKT rendelettel,
 a 27/1998. (XI. 26.) MÖKT rendelettel, a 7/1999. (I. 28.) MÖKT rendelettel,

   a 16/1999. (IV. 08.) MÖKT rendelettel, a 31/1999. (IX.02.) MÖKT rendelettel, valamint a 40/1999. (IX.04.) MÖKT rendelettel  módosított és kiegészített 39/1993. (XII. 16.) MÖKT rendelet módosítására és kiegészítésére

 

 

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: Ltv.) 54-58 §-aiban kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16 § (1) bekezdésében foglaltakra - a 3/1994. (I. 27.) MÖKT rendelettel a 9/1994. (III. 24.) MÖKT rendelettel, a 22/1994. (VI. 23.) MÖKT rendelettel, a  27/1994. (VIII. 11.) MÖKT rendelettel, a 33/1994. (IX. 22.) MÖKT rendelettel, a 7/1995. (III. 30.) MÖKT rendelettel, a 33/1995. (VIII. 09.) MÖKT rendelettel, a 39/1995. (X. 26.) MÖKT rendelettel, a 7/1996. (II. 22.). MÖKT rendelettel, a 20/1996. (V. 30.) MÖKT rendelettel, a 44/1996. (XI. 28.) MÖKT rendelettel, a 25/1997. (IX. 25.) MÖKT rendelettel, a 27/1998. (XI. 26.) MÖKT rendelettel, a 7/1999. (I. 28.) MÖKT rendelettel, a 16/1999. (IV. 08.) MÖKT rendelettel, a 31/1999. (IX.02.) MÖKT rendelettel, valamint a 40/1999. (IX.04.) MÖKT rendelettel módosított és kiegészített 39/1993. (XII. 16.) MÖKT rendelet (továbbiakban: R) módosítására és kiegészítésére a következő rendeletet alkotja meg:

 

 

 

1. §

 

 

A R 25. §  első fordulata hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„A havi lakbér mértéke a lakás alapterülete és komfortfokozata alapján

a.)        összkomfortos komfortfokozatú lakás esetében                       106 Ft/m2

b.)        komfortos komfortfokozatú lakás esetében                              92 Ft/m2

c.)        félkomfortos komfortfokozatú lakás esetében              44 Ft/m2

d.)        komfort nélküli lakás esetében                                     27 Ft/m2

 

2.§

 

 

E  rendelet 2000. január 1. napján lép hatályba.

 

 

 

dr. Buzás Péter                                                                                   dr. Bánfi Margit

    polgármester                                                                                            jegyző

 

 

 

 

Z Á R A D É K:

 

 

A rendelet 1999. december 16-án – a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – kihirdetésre       került.

 

M a k ó, 1999. december 16.

 

 

                                                                                                          Dr.Bánfi Margit

                                                                                                                      jegyző