Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének

5/1999. (I. 28.) MÖKT rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 2.) MÖKT rendeletének módosítására

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § a. pontja és 16. § (1) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. §-ában kapott felhatalmazása alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998.(II. 2.) MÖKT rendeletének (továbbiakban: R) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. § A R 4. § (2) bekezdése szerinti 1. számú melléklet helyébe a rendelet szerinti melléklet lép.

 

2. § A rendelet 1999. február 1. napján lép hatályba.

 

A módosítás a R egyéb rendelkezéseit nem érinti.

 

Dr. Buzás Péter

polgármester 

 

Dr. Bánfi Margit 

jegyző

 

1. számú melléklete

a személyes gondoskodást nyújtó intézményi ellátások intézményi térítési díjáról:

1./ Bölcsőde

- reggeli

22 Ft/fő/nap

- tízórai

8 Ft/fő/nap

- ebéd

99 Ft/fő/nap

- uzsonna

22 Ft/fő/nap

összesen:

151 Ft/fő/nap

 

2. / ENIPSZ által előállított óvodai

étkeztetés térítési díja

- tízórai

30 Ft/fő/nap

- ebéd

99 Ft/fő/nap

- uzsonna

25 Ft/fő/nap

összesen:

154 Ft/fő/nap

 

3./ Óvoda

- tízórai

31 Ft/fő/nap

- ebéd

100 Ft/fő/nap

- uzsonna

25 Ft/fő/nap

összesen:

156 Ft/fő/nap

 

4./ Általános Iskola

- tízórai

31 Ft/fő/nap

- ebéd

120 Ft/fő/nap

- uzsonna

29 Ft/fő/nap

összesen:

180 Ft/fő/nap

 

5./ József Attila Gimnázium

- reggeli + tízórai

68 Ft/fő/nap

- ebéd

127 Ft/fő/nap

- vacsora

79 Ft/fő/nap

összesen:

274 Ft/fő/nap

 

6./ Erdei Ferenc Szakközépiskola

- reggeli + tízórai

71 Ft/fő/nap

- ebéd

128 Ft/fő/nap

- vacsora

81 Ft/fő/nap

összesen:

280 Ft/fő/nap

 

7./ Galamb József Szakközépiskola

 

ebéd 110 Ft/fő/nap