Makó Város Önkormányzati Képviselőtestületének

46/1999.(XII.16.)MÖKT rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális

ellátásokról szóló 4/1999.(I.28.)MÖKT rendelettel,

a 2/1998.(II.2.)MÖKT rendelettel, a

18/19997.(VIII.14.)MÖKT rendelettel,

valamint a 2/1997.(I.30.)MÖKT rendelettel módosított

33/1996.(X.17.)MÖKT rendeletének módosítására

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 115. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/1999.(I.28.)MÖKT rendelettel, a 2/1998.(II.2.)MÖKT rendelettel, a 18/1997.(VIII.14.)MÖKT rendelettel, valamint a 2/1997.(I.30.)MÖKT rendelettel módosított 33/1996.(X.17.)MÖKT rendelete (továbbiakban: R) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.      §

 

A R 4. § (2) bekezdés szerinti 1. számú melléklet helyében a rendelet szerinti melléklet lép.

2.      §

 

(1)   A R 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi módosítás kerül:

„A térítési díjat a képviselőtestület minden év december 31. napjáig, valamint június 30. napjáig állapítjuk meg.”

(2)   A R 8. § (2) bekezdése helyébe pedig az alábbi módosítás kerül:

„Az intézményi térítési díj alapján fizetendő személyi térítési díjak minden év január 1. napjától, valamint július 1. napjától kell alkalmazni.

 

3.      §

 

E rendelet 2000. január 1. napján lép hatályba.

 

                        Dr.Buzás Péter                                                         Dr.Bánfi Margit

                         polgármester                                                        jegyző

 

Z Á R A D É K:

 

A rendeletet a képviselőtestület 1999. december 15-i ülésén alkotta meg.

A rendelet 1999. december 16-án – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – kihirdetésre került.

 

M a k ó, 1999. december 16.

 

 

                                                                                                                      Dr.Bánfi Margit

                                                                                                                                 jegyző

                                                                                                                      1.sz.melléklet

 

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestületének

a személyes gondoskodást nyújtó szociális

ellátásokról szóló 4/1999.(I.28.)MÖKT rendelettel, a

2/1998.(II.2.)MÖKT rendelettel, a

18/1997.(VIII.14.)MÖKT rendelettel,

valamint a 2/1997.(I.30.)MÖKT rendelettel módosított

33/1996.(X.17.)MÖKT módosításáról szóló rendeletének

módosításáról szóló

46/1999.(XII.16.)MÖKT rendeletének

 

 

1.      sz. melléklete

 

a személyes gondoskodást nyújtó

szociális ellátások

 

 

intézményi térítési díjáról:

 

 

1.                  Szociális étkeztetés

ebéd                                                                                       219 Ft/adag

 

2.         Házi segítségnyújtás                                                                235 Ft/óra

 

3.         Nappali ellátást nyújtó intézmény:

           

            Idősek Klubja: - csak ebéd                                                     219 Ft/adag

 

4.         Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben:

 

      Időskorúak Gondozóháza

      1 ellátottra jutó önköltség                                                        1.464 Ft/nap/fő