Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

44/1999.(XII.16.) MÖKT rendelete

a Makó Város Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről,

módisításáról és végrehajtásáról szóló a

39/1999.(XI.04.) MÖKT r.

37/1999.(X.15.) MÖKT r.

33/1999.(IX.02.) MÖKT r.

29/1999.(IX.02.) MÖKT r.

26/1999.(VI.24.) MÖKT r.

23/1999.(V.20.) MÖKT r.

17/1999.(IV.08.) MÖKT rendeletekkel

módosított és kiegészített

8/1999.(III.04.) MÖKT rendelet

módosításáról

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvényben, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény  65-69. szakaszai és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú Kormányrendelet alapján Makó Város Önkormányzata 1999. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásáról szóló 8/1999.(III.04.)MÖKT rendelet (továbbiakban „R”) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

 

l. §.

 

A „R” 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletével módosul.

A „R” 2. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletével módosul.

A „R” 3. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletével módosul.

A „R” 4. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletével módosul.

 

2. §.

 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

 

                     dr. Buzás Péter sk.                              dr. Bánfi Margit sk.

                        polgármester                                             jegyző

 

 

 

Záradék:

 

A rendeletet a Képviselő-testület 1999. december 15-ei ülésén fogadta el.

A rendelet 1999. december 16-ától – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

Makó, 1999. december 16.

 

 

 

                                                                                  dr. Bánfi Margit

                                                                                         jegyző