Makó Város Önkormányzati Képviselőtestületének

4/1999. (I.28.) MÖKT rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális

ellátásokról szóló 2/1998. (II.2.) MÖKT rendelettel,

a 18/1997. (VIII.14.) MÖKT rendelettel,

valamint a2/1997. (I.30.) MÖKT rendelettel módosított

33/1996. (X.17.) MÖKT rendeletének módosítására

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 115.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/1998. (II.2.) MÖKT rendelettel, a 18/1997. (VIII.14.) MÖKT rendelettel, valamint a 2/1997. (I.30.) MÖKT rendelettel módosított 33/1996.(X.17.) MÖKT rendelete (továbbiakban: R) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§

 

A R. 4. § (2) bekezdése szerinti 1. számú melléklet helyébe a rendelet szerinti melléklet lép:

 

2.§

 

A rendelet 1999. február 1. napján lép hatályba.

 

A módosítás a R. egyéb rendelkezéseit nem érinti.

 

 

            Dr. Buzás Péter s.k.                                                           Dr. Bánfi Margit s.k.

                polgármester                                                                               jegyző

 

 ZÁRADÉK:

A rendeletet a képviselő-testület az 1999. január 27-i ülésén fogadta el. A rendelet 1999. január 28-án – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – kihirdetésre került.

 

Makó, 1999. január 28.

 

                                                                                                          Dr. Bánfi Margit s.k.

                                                                                                                      jegyző


 

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestületének

4/1999. (I.28.) MÖKT rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális

ellátásokról szóló 2/1998. (II.2.) MÖKT rendelettel,

a 18/1997. (VIII.14.) MÖKT rendelettel,

valamint a2/1997. (I.30.) MÖKT rendelettel módosított

33/1996. (X.17.) MÖKT módosításáról szóló rendeletének

 

1.      számú melléklete

 

 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

 

intézményi térítési díjáról:

 

 

1.      Szociális étkeztetés

ebéd                                                                                                  197 Ft/adag

 

2. Házi segítségnyújtás                                                                                 215 Ft/óra

 

2.      Nappali ellátást nyújtó intézmény

 

-         Idősek Klubja

csak ebéd                                                                                          197 Ft/adag

 

3.      Átmeneti elhelyezést nyújtó

intézményekben

 

-         Időskorúak Gondozóháza

1 ellátottra jutó önköltség                                                                1.766 Ft/nap/fő